به ادامه مطلب مراجعه شود.چند نکته در مورد این کدهای تقلب :

کدها را در هر زمان که بخواهید می توانید بزنید.

هشدار : اگر از کدهای تقلب استفاده کنید، باید با گرفتن اچیومنت در xbox 360 و تروفی در ps3 خداحافظی کنید. البته اگر می خواهید اچیومنت یا تروفی بگیرید، کافی است که کدها را غیرفعال کنید.

برخلاف GTA IV که کدها را در موبایلتان با شماره وارد می کردید و این کدها ذخیره می شد در GTA V هیچ راهی برای ذخیره کردن کدها وجود ندارد و برای استفاده دوباره از این کدها،  باید به مانند GTA: San Andreas این کدها را دوباره وارد کنید.

این کدها را هم باید در منطقه درستی وارد کنید. ( به عنوان مثال در یک مکان بسته نمی توان کد داشتن هلکوپتر را وارد کرد.)

در صورت درست وارد کردن کدها، پیغامی با نام “the cheats wheel” به شما نشان داده خواهد شد.
کدهای تقلب در ایکس باکس ۳۶۰:

ماشین زباله:

B, RB, B, RB, Left, Left, RB, LB, B, Right

موتورسیکلت:

B, A, LB, B, B, LB, B, RB, RT, LT, LB, LB

ماشین (+ هلکوپتر، موشک و تفنگ):

B, B, LB, B, B, B, LB, LT, RB, Y, B, Y

ماشین ۲:

RB, B, RT, Right, LB, LT, A, A, X, RB

ماشین ۳:

Y RB RB Left RB LB RT LB

لیموزین:

RT Right LT Left Left RB LB B Right

هواپیما:

B Right LB LT Left RB LB LB Left Left A Y

افزایش ستاره پلیس:

RB, RB, B, RT, Left, Right, Left, Right, Left, Right

کاهش ستاره پلیس:

RB, RB, B, RT, Right, Left, Right, Left, Right, Left

تغییر آب و هوا (صاف، بارانی و برفی):

RT, A, LB, LB, LT, LT, LT, X

ضربات مشت قوی:

Right Left A Y RB B B B LT

شکست ناپذیری :

Right, A, Right, Left, Right, RB, Right, Left, A, Y

همه ی اسلحه ها:

Y, RT, Left, LB, A, Right, Y, Down, X, LB, LB, LB

سلامتی و زره کامل

B, LB, Y, RT, A, X, B, Right, X, LB, LB, LB

شنای سریع

Left, Left, LB, Right, Right, RT, Left, LT, Right

پرش بلند

Left, Left, Y, Y, Right, Right, Left, Right, X, Rb, Rt

حالت مست

 Y Right Right Left Right X B Left

کد پرواز بدن هیچ وسیله ای

L1 L2 R1 R2 Left Right Left Right L1 L2 R1 R2 Left Right Left Right


( کلمه Right یعنی سمت راست و Left یعنی سمت چپ و از d-pad هم برای زدن بالا، پایین، چپ و راست استفاده کنید)

به دست آوردن ماشین زباله :B, RB, B, RB, Left, Left, RB, LB, B, Right

به دست آوردن موتور : B, A, LB, B, B, LB, B, RB, RT, LT, LB, LB
به دست آوردن ماشین ( شامل هلکوپتر، موشک و تفنگ هم می شود.) : B, B, LB, B, B, B, LB, LT, RB, Y, B, Y
به دست آوردن ماشین : RB, B, RT, Right, LB, LT, A, A, X, RB

به دست آوردن ماشین : Y RB RB Left RB LB RT LB

به دست آوردن ماشین لیموزین : RT Right LT Left Left RB LB B Right

به دست آوردن هواپیما : B Right LB LT Left RB LB LB Left Left A Y

افزایش ستاره های پلیس : RB, RB, B, RT, Left, Right, Left, Right, Left, Right

کاهش ستاره های پلیس : RB, RB, B, RT, Right, Left, Right, Left, Right, Left
تغییر آب و هوا( صاف، بارانی، برفی) :  RT, A, LB, LB, LT, LT, LT, X
ضربات مشت فوق العاده قوی :  Right Left A Y RB B B B LT

کد تقلبی که می توانید به وسیله چتر نجات از آسمان به زمین سقوط کنید : LB, LT, RB, RT, Left, Right, Left, Right, LB, LT, RB, RT, Left, Right, Left,شکست ناپذیری : توجه داشته باشید که کد شکست ناپذیری تنها به مدت ۵ دقیقه کار می کند و پس از آن شما باید دوباره کد را وارد کنید.


Xbox 360: Right, A, Right, Left, Right, RB, Right, Left, A, Y


تمامی اسلحه ها :


Xbox 360: Y, RT, Left, LB, A, Right, Y, Down, X, LB, LB, LB


سلامتی و زره کامل :


Xbox 360: B, LB, Y, RT, A, X, B, Right, X, LB, LB, LB


شنا کردن سریع :


xbox 360 : Left, Left, LB, Right, Right, RT, Left, LT, Right


پرش فوق العاده :


XBOX: Left, Left, Y, Y, Right, Right, Left, Right, X, Rb, Rt.


سریع راه رفتن

شنا کردن سریع - ایکس باکس 360 - کدهای تقلب - بزرگ سرقت خودرو V - راهنمای بازی و خرید

شنا سریع

سوزش گلوله - ایکس باکس 360 - کدهای تقلب - بزرگ سرقت خودرو V - راهنمای بازی و خرید

"بنگ بنگ"

حمله غوغا مواد منفجره - ایکس باکس 360 - کدهای تقلب - بزرگ سرقت خودرو V - راهنمای بازی و خرید

حمله غوغا مواد منفجره

شارژ ویژه - ایکس باکس 360 - کدهای تقلب - بزرگ سرقت خودرو V - راهنمای بازی و خرید

شارژ ویژه

می خواستم سطح به علاوه یک - ایکس باکس 360 - کدهای تقلب - بزرگ سرقت خودرو V - راهنمای بازی و خرید

اضافه شدن ستاره

می خواستم سطح منهای یک - ایکس باکس 360 - کدهای تقلب - بزرگ سرقت خودرو V - راهنمای بازی و خرید


کم شدن یک ستاره

چتر نجات - ایکس باکس 360 - کدهای تقلب - بزرگ سرقت خودرو V - راهنمای بازی و خرید


چتر نجات

پنج دقیقه جاودانگی - ایکس باکس 360 - کدهای تقلب - بزرگ سرقت خودرو V - راهنمای بازی و خرید

پنج دقیقه جاودانگی

حداکثر HP و زره پوش - ایکس باکس 360 - کدهای تقلب - بزرگ سرقت خودرو V - راهنمای بازی و خرید

حداکثر HP و زره

سلاح و مهمات - ایکس باکس 360 - کدهای تقلب - بزرگ سرقت خودرو V - راهنمای بازی و خرید

سلاح و مهمات

سوپر پرش - ایکس باکس 360 - کدهای تقلب - بزرگ سرقت خودرو V - راهنمای بازی و خرید

پرش فوق العاده

کاهش تا هدف (مبالغ تا چهار بار، پنج استفاده بازنشانی آن) - ایکس باکس 360 - کدهای تقلب - بزرگ سرقت خودرو V - راهنمای بازی و خرید


حالت مست - ایکس باکس 360 - کدهای تقلب - بزرگ سرقت خودرو V - راهنمای بازی و خرید
کاهش تا با هدف (به مبالغ تا چهار بار، پنج بازنشانی استفاده)

حالت مست

وزن پایین - ایکس باکس 360 - کدهای تقلب - بزرگ سرقت خودرو V - راهنمای بازی و خرید

وزن پایین

اتومبیل کشویی - ایکس باکس 360 - کدهای تقلب - بزرگ سرقت خودرو V - راهنمای بازی و خرید

اتومبیل های کشویی

تغییر آب و هوا - ایکس باکس 360 - کدهای تقلب - بزرگ سرقت خودرو V - راهنمای بازی و خرید

تغییر آب و هوا

کاهش سرعت (مبالغ تا چهار برابر، پنج استفاده بازنشانی آن) - ایکس باکس 360 - کدهای تقلب - بزرگ سرقت خودرو V - راهنمای بازی و خرید


اگر هر یک از وسایل نقلیه می کند نشان نمی دهد، مطمئن شوید که فضای کافی در کنار شما وجود دارد - ایکس باکس 360 - کدهای تقلب - بزرگ اتومبیلدزدی V - راهنمای بازی و خرید

وسایل نقلیه


اگر هر یک از وسایل نقلیه  نشان نمی دهد، مطمئن شوید که فضای کافی در کنار شما وجود دارد.
لاشخور

توپ تنیس - ایکس باکس 360 - کدهای تقلب - بزرگ سرقت خودرو V - راهنمای بازی و خرید

توپ تنیس

ستاره دنباله دار - ایکس باکس 360 - کدهای تقلب - بزرگ سرقت خودرو V - راهنمای بازی و خرید

ستاره دنباله دار

محصول گردگیر - ایکس باکس 360 - کدهای تقلب - بزرگ سرقت خودرو V - راهنمای بازی و خرید

گردگیر زراعت و اصلاح نباتات

ماشین لیموزین - ایکس باکس 360 - کدهای تقلب - بزرگ سرقت خودرو V - راهنمای بازی و خرید

ماشین لیموزین

PCJ-600 - ایکس باکس 360 - کدهای تقلب - بزرگ سرقت خودرو V - راهنمای بازی و خرید

PCJ-600

سریع GT - ایکس باکس 360 - کدهای تقلب - بزرگ سرقت خودرو V - راهنمای بازی و خرید

سریع GT

سانچز - ایکس باکس 360 - کدهای تقلب - بزرگ سرقت خودرو V - راهنمای بازی و خرید

سانچز

شیرین کاری هواپیما - ایکس باکس 360 - کدهای تقلب - بزرگ سرقت خودرو V - راهنمای بازی و خرید

هواپیما شیرین کاری

Trashmaster - ایکس باکس 360 - کدهای تقلب - بزرگ سرقت خودرو V - راهنمای بازی و خرید

Trashmaster1 - ایکس باکس 360 - کدهای تقلب - بزرگ سرقت خودرو V - راهنمای بازی و خرید


در زیر می توانید سیستم مورد نیاز رسمی بازی را مشاهده کنید :


Minimum specifications:
OS: Windows 8.1 64 Bit, Windows 8 64 Bit, Windows 7 64 Bit Service Pack 1, Windows Vista 64 Bit Service Pack 2* (*NVIDIA video card recommended if running Vista OS)
Processor: Intel Core 2 Quad CPU Q6600 @ 2.40GHz (4 CPUs) / AMD Phenom 9850 Quad-Core Processor (4 CPUs) @ 2.5GHz
Memory: 4GB
Video Card: NVIDIA 9800 GT 1GB / AMD HD 4870 1GB (DX 10, 10.1, 11)
Sound Card: 100% DirectX 10 compatible
HDD Space: 65GB
DVD Drive

Recommended specifications:
OS: Windows 8.1 64 Bit, Windows 8 64 Bit, Windows 7 64 Bit Service Pack 1
Processor: Intel Core i5 3470 @ 3.2GHZ (4 CPUs) / AMD X8 FX-8350 @ 4GHZ (8 CPUs)
Memory: 8GB
Video Card: NVIDIA GTX 660 2GB / AMD HD7870 2GB
Sound Card: 100% DirectX 10 compatible
HDD Space: 65GB
DVD Drive
موضوعات مطلب : بازی و برنامه های اندروید ،