آموزش انتقال اکانت کلش آف کلنز clash of clans از Android به ios و برعکس

این عمل فقط یکبار قابل انجام است.

1- در دستگاه قدیمی وارد setting شوید.

آموزش انتقال اکانت کلش آف کلنز clash of clans از Android به ios و برعکس

2- سپس گزینه Link a device را انتخاب کنید.3- در صفحه باز شده This is the old device را بزنید.

آموزش انتقال اکانت کلش آف کلنز clash of clans از Android به ios و برعکس
در این مرحله I want to link to another device را انتخاب کنید.

آموزش انتقال اکانت کلش آف کلنز clash of clans از Android به ios و برعکس
5- حالا بازی یک کد 12 کاراکتری مانند تصویر در اختیار شما قرار میدهد.

آموزش انتقال اکانت کلش آف کلنز clash of clans از Android به ios و برعکس

-----------------------------------------------------------------------------------------------------------

بقیه مراحل در دستگاه جدید انجام میشود:


1- در دستگاه جدید وارد setting شوید.

آموزش انتقال اکانت کلش آف کلنز clash of clans از Android به ios و برعکس


2- سپس گزینه Link a device را انتخاب کنید.
در این مرحله I want to link to another device را انتخاب کنید.

آموزش انتقال اکانت کلش آف کلنز clash of clans از Android به ios و برعکس

4- در صفحه باز شده کد 12 کاراکتری که در مرحله 5 دستگاه قدیمی دریافت کردید را وارد کنید. (توجه کنید که زمان این عمل تنها 2 دقیقه است.)

آموزش انتقال اکانت کلش آف کلنز clash of clans از Android به ios و برعکس

در صورتی که بازی از شما سوال کرد که با کدام Town Hall میخواهید بازی کنید؟  لول Town Hall در دستگاه قدیمی را تایید کنید.


>>>>بازی شما با موفقیت انتقال یافت<<<<

موضوعات مطلب : بازی و برنامه های اندروید ،